Uživatelské jméno (email)

Online demo vyzkoušejte nyní

Naše interaktivní mapa je zcela zdarma a bez žádných reklam.

  • Kompletně financováno příspěvky soukromých organizací

100 % online - Není třeba instalovat žádný software

Snadné ovládání

  • Nemusíte se uèit nároèné Google API
  • Pouze vložte HTML kód, který Vám poskytneme, a my se postaráme o zbytek.
  • Mùžete zmìnit nastavení pøíblížení, druhu mapy, nebo dokonce pøidat malý obrázek Vaší ubytovací kapacity.

Umístìte na Vaší stránku interaktvní mapu

  • Ukažte Vašim klientùm jak se dostanou k Vaší Ukažte Vašim klientùm jak se dostanou k Vaší ubytovací kapacitì
  • Na interaktivní mapì mohou Vaši klienti snadno nalézt letištì a nádraží
  • Klikněte zde pro více funkcí, detailů a příkladů

Pokud chcete, aby mapa na Vaší webové stránce vypadala tak jako pøíklad uvedený níže, zaregistrujte se a zaènìte!