Uživatelské jméno (email)

Online demo vyzkoušejte nyní

JEDEN kalendáø obsazenosti, který vyplní všechny ostatní.

  • V dnešním svìtì Internetu závisí úspìch spoleènosti a jejích webových stránek ve velkém rozsahu na její pozici a ohodnocení na množství velkých webových stránek. Pokud inzerujete Vaši ubytovací kapacitu na více místech, jste v situaci, kdy je vhodné mít jeden kalendáø obsazenosti, který automaticky vyplní všechny ostatní. Jednoduše vyblokujte Vaše prodané termíny v Dateblocker.Com a ten zavøe prodané termíny ve všech ostatních webových stránkách.

Vyplòte všechny kalendáøe obsazenosti na jednom místì.

  • Vyplòte všechny kalendáøe obsazenosti na jednom místì.

ŠETŘETE ČAS

  • Místo trávení deseti minut na každém kalendáři, můžete nyní aktualizovat všechny vaše kalendáře za několik vteřin a několika kliknutími

UŠETØETE PENÍZE

  • Náš software je kompletně zdarma. Můžete ho používat jak si přejete

zdarma poptávkový formulář

  • Poptávkový formuláø v osmnácti jazycích pro Vaši webovou stránku zcela zdarma

Interaktivní mapa zdarma

  • Zdarma generátor interaktivních map pro Vaše ubytovací kapacity

Vícesekční Kalendář

  • Více jednotkový kalendáø Vám umožní zobrazit obsazenost všech Vašich ubytovacích kapacit na jedné stránce

Aktuální obsazenost na Všech webových stránkách

  • Používáním DateBlocker budete schopni nabídnout všem internetovým portálům, které nabízejí na svých stránkách vaše ubytovací zařízení, obsazenost v reálném čase. Pohodlný a snadno použitelný formát přichází jako rychlá odpověď pro klienty, kteří požadují okamžitou odpověď na online poptávku.

Pøizpùsobte si svùj kalendáø

  • Pøizpùsobte si Váš kalendáø, zmìnte barvu, poèet zobrazovaných mìsícù a velikost. Umožníme Vám, abyste si pøizpùsobili kalendáø obsazenosti tak, aby lépe vyhovoval Vaší webové stránce.